Kroměřížsko
29. dubna - 1. května 2011





Můj batoh napravo už je dávno sbalenej....



































Čekám s Laurou, než si Jirka prohlídne zámek








Dvě osoby z těchto tří nejsou pravidelnými účastníky BDP akcí





Květná zahrada














Zase čekáme, než si Jirka prohlédne zahradu (nemůžou tam totiž psi)








Podzámecká zahrada












































V sobotu večer jsme odjeli do Zdounek





Nechápali jsme co je to za betonovou stavbu


Nakonec Jirka přišel na to, že je to asi součást přilehlého lomu


Vyhlídka






























































Zlín